Peter Jan Anders Kumlin

Universitetslektor emeritus, Matematiska vetenskaper

Min forskning är relaterad till icke-linjära PDE, speciellt frågor om existens och regularitet av lösningar samt egenskaper hos lösnings- och spridningsoperatorer till icke-linjära vågekvationer. Detta inkluderar studiet av avbildningsegenskaper för icke-linjära avbildningar mellan Sobolev/Besov-rum och icke-linjär interpolation.

Sidansvarig Publicerad: må 11 jan 2021.