Christian Krizan

Doktorand vid institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, avdelningen kvantteknologi

Christian Križan är doktorand inom kvantinformationsbehandling på avdelningen för kvantteknologi. Hans forskning fokuserar på supraledande kvantdatorteknik, med inriktning mot köldelektronik, och dess användning för att ställa samt läsa av logiska tillstånd i kvantprocessorer med stora antal kvantbitar.

Målsättningen är att utveckla elektrotekniska system som kan skalas upp i storlek, vilket möjliggör större kvantdatorer för att lösa nya sorters matematiska problem. Problem som är i praktiken helt olösbara med normala datorer, exempelvis inom medicinforskning, flygruttsschemaläggning, kryptografi mm.

Christian Križan bidrar sedan 2019 även till forskarprogrammet WACQT, samt EU-projektet OpenSuperQ. Han undervisar och handleder sedan 2020 i kursarbeten inom signalbehandling och hårdvarudesign till FPGA.
​DAT096 - Konstruktionsprojekt i inbyggda elektroniksystem

Sidansvarig Publicerad: fr 11 dec 2020.