Kristoffer K D Tagesson

Industridoktorand

Kristoffer Tagesson har varit doktorand sedan 2012 anställd av Volvo Group Trucks Technology, VGTT. Hans forskningsintressen är relaterade till aktiva styr- funktioner på tunga fordon och hur dessa samspelar med föraren. Målet är att skapa bekvämare och säkrare fordon. Han har jobbat på VGTT som utvecklare sedan 2008, främst av aktiva styrsystem. Han har även arbetat på nuvarande och framtida styrsystem för fordonsrörelse. Kristoffer erhöll en civilingenjörsexamen i teknisk fysik, med inriktning reglerteknik, från Chalmers år 2008.

Sidansvarig Publicerad: må 21 dec 2015.