Knut Andreas Meyer

Forskare på avdelningen för Material- och beräkningsmekanik, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Knut Andreas forskar på materialmodellering och kalibrering, mekanisk provning och finita element metoden. Nu fokuserar han på EU projectet In2Track2, innom Horizon2020, där han studerar rälmaterial. Särskilt fokus läggs på hur anisotropi utvecklas på grund av stora plastiska deformationer och hur detta påverkar slitage av rälen.

Sidansvarig Publicerad: to 03 dec 2020.