Knut Andreas Meyer

Forskare på avdelningen för Material- och beräkningsmekanik, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Knut Andreas doktorerar på CHARMEC-projektet MU34: “Influence of anisotropy on deterioration of rail materials”. Projektet innefattar båda materialmodellering och fleraxlig materialtestning. Materialmodelleringen bygger vidare på tidigare CHARMEC projekt. Målet är att prediktera utvecklingen av anisotropi på grund av stora plastiska deformationer, samt effekterna av denna på utmattning av rälmaterial.

Publicerad: to 25 jun 2020.