Knut Åkesson

Docent, Elektroteknik

Knut Åkesson är forskare i industriell automation. Hans forskningsintresse rör användandet av formella metoder för att minska utvecklingstiden och öka kvalitén på styrkod hos tillverknings- och inbyggda styrsystem. Forskningen berör utveckling av effektiva algoritmer och datastrukturer som kan hantera problem av industriell storlek, men också hur modellerna och specifikationerna ska beskrivas samt hur resultaten från algoritmerna ska presenteras för en användare. Knuts forskning har också handlat om hur resultaten kan appliceras på industriella standarder såsom IEC 61131 och IEC 61499.

Knut är examinator för grundkursen i reglerteknik för maskiningenjörer samt för fortsättningskursen i Real-time Control Systems som ges på det internationella masterprogrammet i Systems, Control and Mechatronics.
​  Realtidskontrollsystem

Publicerad: on 13 jun 2012. Ändrad: on 24 maj 2017