Klas Modin

Biträdande professor, Matematiska vetenskaper

Klas Modin har ett brett forskningsintresse, som sträcker sig från oändligdimensionell differentialgeometri, geometrisk hydrodynamik, samt formanalys, till beräkningsmatematik, djupinlärning, samt medicinsk bildanalys. För sin forskning tilldelades han under 2013 "Ingvar Carlsson Award" från SSF, under 2015 ett "Marie Sklodovska-Curie Individual Fellowship" från EUs forskningsprogram Horizon 2020, under 2017 ett "Startprojekt" från Vetenskapsrådet, och under 2019 blev han utnämnd till "Wallenberg Academy Fellow (WAF)" av Kungliga Vetenskapsakademien.
Doktorandkurs: Geometrisk mekanik och geometrisk integrering
Grundkurs HT 2014: LMA033+LMA515 (för bygg- och kemiingenjörer)
Grundkurs VT 2015: MVE425d
Grundkurs HT 2016: MVE500 (Serier och derivator i flera variabler)
Grundkurs HT 2017: MVE080 (Vetenskaplig visualisering)
Grundkurs HT 2018: MVE080 (Vetenskaplig visualisering)
Grundkurs HT 2019: MVE560 (Geometri för arkitekter)
Grundkurs HT 2019: MVE080 (Vetenskaplig visualisering)

En uppdaterad publikationslista, inklusive preprints, finns här: klasmodin.wordpress.com/publications

​En populär beskrivning av Klas Modin's forskning kan läsas här. Mer information finns på hans personliga hemsida: klasmodin.wordpress.com

Sidansvarig Publicerad: to 05 nov 2020.