Klas Modin

Docent, Matematiska vetenskaper

Klas Modin har ett brett forskningsintresse, som sträcker sig från oändligdimensionell differentialgeometri, geometrisk hydrodynamik, samt formanalys, till beräkningsmatematik, djupinlärning, samt medicinsk bildanalys. För sin forskning tilldelades han under 2013 "Ingvar Carlsson Award" från SSF, under 2015 ett "Marie Sklodovska-Curie Individual Fellowship" från EUs forskningsprogram Horizon 2020, och under 2017 ett "Startprojekt" från Vetenskapsrådet.
Doktorandkurs: Geometrisk mekanik och geometrisk integrering
Grundkurs HT 2014: LMA033+LMA515 (för bygg- och kemiingenjörer)
Grundkurs VT 2015: MVE425d
Grundkurs HT 2016: MVE500 (Serier och derivator i flera variabler)
Grundkurs HT 2017: MVE080 (Vetenskaplig visualisering)
Grundkurs HT 2017: MVE080 (Vetenskaplig visualisering)

En mer uppdaterad publikationslista, inklusive preprints, finns här: klasmodin.wordpress.com/publications

Martin Bauer, Universitetet i Wien, Österrike
Sarang Joshi, Universitetet i Utah, USA
Boris Khesin, Universitetet i Toronto, Kanada
Robert McLachlan, Massey University, Nya Zeeland
Stephen Marsland, Massey University, Nya Zeeland
Hans Munthe-Kaas, Universitetet i Bergen, Norge
Adrian Nachman, Universitet i Toronto, Kanada
Matthew Perlmutter, Federala Universitetet av Minas Gerais, Brasilien
Olivier Verdier, Umeå Universitet, Sverige

Chalmers styrkeområden: Life Science och Information and Communication Technology
​​​
​Länk till Klas Modins personliga hemsida: klasmodin.wordpress.com

Publicerad: ti 08 okt 2019.