Kjerstin Ludvig

Doktorand, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Kjerstin Ludvig är doktorand på Avdelningen för construction management sedan 2010. Det forskningsprojekt som hon deltar i heter LCC as management concept for sustainable renovation of buildings (Formas-BIC9). Projektet handlar om hållbar och energieffektiv renovering av flerbostadshus. Syftet med studien var inledningsvis att undersöka hur LCC, som tankemodell och som verktyg, används som beslutsstöd. Avsikten är att skapa förståelse för vilken roll verktygen spelar i beslutsprocesserna och hur de används av beslutsfattare.

Projektet undersöker även sociala och organisatoriska aspekter av strategiska förändringsprocesser vid hållbar och energieffektiv renovering av byggnader. Särskilt fokus på offentliga organisationer. Inom ramen för projektet har Kjerstin studerat hur en offentlig byggherreorganisation hanterar ett långsiktigt energimål och hur nya strategier för att möte energimålet skapades. Generella frågeställningar:
- Hur beaktas och integreras livscykelperspektivet i strategier och investeringsbeslut?
- Hur ‘översätts’ övergripande energimål till managementrutiner (practice)?
- Vilken roll spelar artefakter (t ex LCC) samt nyckelaktörer för hur strategiska förändringar sker?
​Byggnadsekonomi och organisation, IBB152

Publicerad: må 21 dec 2015.