Kerstin Wiklander

Universitetslektor i matematisk statistik, Matematiska vetenskaper

Kerstin Wiklander arbetar med undervisning, i konsultverksamheten och med forskning.

Forskningsområdet är inom spridningseffekter i faktorförsök utan replikat. Dessutom har hon samarbeten med biologer om statistiken i samband med både experiment och fältstudier.

Matematisk statistik på universitetets miljövetenskapliga program och marina programmet.
Forskargrupper i zoofysiologi och marin ekologi.

SCA Hygiene Products AB

Publicerad: ti 11 jun 2013. Ändrad: fr 03 mar 2017