Katrin Axelsson

HR-partner

Katrin Axelsson är HR-partner för institutionen för mekanik och maritima vetenskaper.

Publicerad: to 06 dec 2018.