Katarina Norheim

Ekonom, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap.

Katarina Norheim arbetar som ekonom på Onsala rymdobservatorium. Hon arbetar med ekonomiska projektuppföljningar och projektredovisningar i samarbete med forskarna på avdelningarna Astronomi och plasmafysik samt med personalen på observatoriet. Hon arbetar även med budgetering och bokslutsarbete

Sidansvarig Publicerad: fr 01 sep 2017.