Katarina Gårdfeldt

Docent, Kemi och Kemiteknik, Oorganisk Miljökemi

Katarina Gårdfeldts forskning handlar om global spridning och omvandling av kvicksilver i miljön och hur klimatförändringarna påverkar detta. Forskningen syftar delvis till att förstå processer havsvatten och is som har betydelse för gasutbyte mellan hav och atmosfär och solljusets inverkan på dessa. Katarina har deltagit en rad större internationella forskningsprojekt och expeditioner i bland annat Arktis, på Medelhavet och Antarktis. Hon samarbetar med forskare i ett Globalt nätverk för kvicksilver studier, till exempel analyt och marin kemister, oceanografer och modellerare.
Katarina undervisar i grundläggande kemi, atmosfär- och miljökemi, hållbar utveckling för ingenjörer, samt för doktorander på kursen ”From research to policy”.

Sidansvarig Publicerad: to 07 maj 2020.