Karolina Partheen

Rektors rådgivare, Avdelningen för lednings- och högskolegemensamt stöd, enheten Lednings och utvecklingsstöd

Karolina Partheen är rektors rådgivare med uppdrag att utveckla och följa upp Chalmers som organisation samt ingå i och samordna Chalmers ledningsgrupp.

Sidansvarig Publicerad: fr 16 apr 2021.