Karl de Fine Licht

Lektor i etik och teknik, vid Teknikens ekonomi och organisation.

Karl de Fine Licht är doktor i Praktisk filosofi och arbetar med kursutveckling och kompetensutveckling på temat "teknik och etik" samt håller kurser på grundläggande- och avancerad nivå inom samma område.

Hans forskning är bland annat inriktigad mot social hållbarhet i stadsutvecklingsfrågor samt artificiell intelligens i offentlig beslutsfattande.

Publicerad: fr 29 maj 2020.