Karl Palmås

Docent, Teknikens ekonomi och organisation

Karl Palmås forskar inom innovation, entreprenörskap och samhällsförändring vid avdelningen Science, Technology and Society. För närvarande studerar han social innovation i relation till stadsutveckling, designmetodikers plats inom näringsliv och offentlig sektor, samt spekulationspraktiker inom innovation och entreprenörskap.

Social entrepreneurship, Advanced qualitative methods   
Chalmers styrkeområden: Energy, Life Science, Information and Communication Technology
Institutionens profilområde: Innovation & Entrepreneurship

 "99, our 68"
Karl Palmås personliga blogg. Här publiceras exempelvis tidiga manusutkast och rapporter från konferenser, samt diverse lösryckta tankar som ibland omvandlas till artiklar och böcker.
 
@karlpalmas
Mer eller mindre forskningsrelaterade länktips och infall, samt allmänt kvitter.
 

Publicerad: lö 30 jul 2011. Ändrad: må 07 mar 2016