Karin Pettersson

Forskarassistent, Energi och miljö

Karin Pettersson började arbeta på avdelningen år 2006. Hennes forskning handlar om hur biomassa används bäst ur ett resurs-, klimat- och ekonomiperspektiv. I Sverige är massa- och pappersindustrin en stor aktör och utgör en stor del av de potentiella platser där biomassa kan vidareförädlas till olika produkter i så kallade bioraffinaderier. År 2011 försvarade Karin sin doktorsavhandling ”Bioraffinaderier baserade på svartlutsförgasning – avgörande faktorer för ekonomisk lönsamhet och koldioxidbalanser”.
​Energiteknik och miljö för K2 och Kf2 (KVM034)

Sidansvarig Publicerad: må 21 dec 2015.