Karin Lundgren

Professor/Forskargruppsledare, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik, Betongbyggnad

Karin Lundgren är professor i betongbyggnad på avdelningen för konstruktionsteknik, forskargruppen Betongbyggnad. Hennes forskning har sträckt sig från detaljer till hela byggnader inom området betongbyggnad. Gemensamt för all forskning är kombinationen av modellering och experimentellt arbete. Modelleringen inkluderar både icke-linjär finit element analyser och analytiska modeller. Ett specialområde är vidhäftning mellan armering och betong, och hur den påverkas av korroderande armering.

Examinator i två grundkurser som ges i tredje året av civilingenjörsutbildningen
BMT015 - Bärande konstruktioner
BMT020 – Konstruktionsteknik

Karin har tidigare undervisat i flera olika kurser på masternivå, till exempel
VBB048 - Concrete Structures

​Chalmers styrkeområden:

Samhällsbyggnad

Sidansvarig Publicerad: ti 13 okt 2020.