Karin Andersson
Biträdande professor
Karin Andersson är temaledare för Eco Ship inom det maritima kompetenscentret Lighthouse. Hennes akademiska bakgrund är inom kemiteknik (civ ing), kärnkemi (tekn dr) och forskning inom miljösystemanalys. Hon har dessutom ett års studier i arkeologi. Efter sju år som konsult inom miljösystemanalys, grundade Karin 1990 forskargruppen för miljösystemanalys på dåvarande väg- och vattenbyggnadssektionen på Chalmers tillsammans med Torbjörn Svensson. Under 1990 talet var arbetade gruppen med att utveckla och undervisa i miljökurser på olika civilingenjörsprogram. Sedan 2009 är Karin anställd på Sjöfart och marin teknik. Karins nuvarande forskningsintressen riktas mot beslutsstöd i frågor som rör miljöpåverkan och resursanvändning orsakad av tekniska system. Miljösystemanalytiska verktyg som LCA (Livscykelanalys) är viktiga inom forskningen. Exempel på projektområden är “framtida marina bränslen” och “marin energisystemmodellering”.
Karin Andersson
Biträdande professor
 • +46 31 772 21 52, +46706282152
 • Hitta till mig

  Hitta till mig

   • Telefon
   • Telefon :+46 31 772 21 52, +46706282152
   • Besöksadress
   • Hörselgången 4
   • Göteborg