Kajsa Hulthén

Biträdande professor, Teknikens ekonomi och organisation
Vice styrkeområdesledare för Transport

Kajsa Hulthén är biträdande professor vid avdelningen Supply and Operations Management och vice styrkeområdesledare för Styrkeområde Transport. Hennes forskning handlar om strukturella och dynamiska aspekter av distributionsnätverk. Hon är inblandad i arbetet kring Transportinköpspanelen som kartlägger företags transportinköpsbeteende. Hon är även inblandad i projekt som handlar om hållbara distributions- och logistiknätverk samt hur ökad effektivitet kan åstadkommas genom förändring av arbetsfördelning.

Kajsa är examinator och huvudlärare i två kurser; Industriell marknadsföring på kandidatnivå och Customer Relationships på masternivå. Hon handleder också doktorander.

Chalmers styrkeområde: Transport

Institutionens profilområde: Supply Chain Management

Sidansvarig Publicerad: ti 08 feb 2022.