Juliette Utbult

Doktorand

Juliette Utbult är en industridoktorand inskriven på Chalmers och anställd av Volvo Cars. Då elektrifiering av fordon är en bestående väg framåt handlar hennes forskning om funktionsarkitekturer som skall kunna hantera många olika drivlinekonfigurationer, med fokus på att förbättra körprestanda utan att påverka energiförbrukning negativt. Elektrifiering av personbilar introducerar nya möjligheter att kontrollera bilens rörelser på ett mer optimalt sätt med elmotorer som snabba ställdon med hög precision. Juliette kommer att undervisa inom området Fordonsdynamik.

Publicerad: ti 29 jan 2019.