Julia Madrid

Doktorand på avdelningen för Produktutveckling, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Julia är en doktorand med en maskinteknisk bakgrund. Hon är en del av Wingquist Laboratory VINN Excellence Center och är medlem i forskargruppen Robust Design & Variation. Julia arbetar med producerbarhet, med fokus på flygindustrin.
Konkurrensen inom industrin har ökat stadigt under de senaste decennierna. Höga förväntningar på högre funktionalitet och snabb utveckling av nya material och tillverkningsteknologier har, tillsammans med krav på låga vikter och kostnader, skapat ett väldigt komplext problem inom produktframtagning. Julias forskning kommer att bidra till att först identifiera parametrar och källor till variation som påverkar producerbarhet, och därefter utveckling av metodologier och verktyg för utvärdering av effekten av produktionsdesignen på ett produktionssystem. Denna forskning finansieras av NFFP6-programmet.
​Julia teaches in product development (master level project course)

Publicerad: fr 09 jun 2017.