Julia Fredriksson

Forskare i stadsbyggnad, masterprogramansvarig för Architecture and planning beyond sustainability, samt lärarlagsledare för avdelning stadsbyggnad.

Julia Fredriksson är masterprogramansvarig för Architecture and planning beyond sustainability, forskare och lärare vid avdelning stadsbyggnad samt lärarlagsledare för avdelning stadsbyggnad. Hennes huvudsakliga forskningsintresse berör hur urbaniseringsprocesser och ojämn geografisk utveckling skapar förutsättningar för kommunal och regional planering och hon har bland annat studerat hur relationen mellan stad och land hanteras inom nutida svensk planeringspraktik. Hon har även studerat nyanländas flyttmönster i Västra Götalandsregionen, deltagit i forsknings- och utvecklingsprojektet Normkreativ visualisering i stadsutveckling, samt ett flertal praktiknära forsknings- och utvecklingsprojekt. Hon disputerade 2014 med avhandlingen Konstruktioner av en stadskärna: Den postindustriella stadens rumsliga maktrelationer, som är en kritisk granskning av stadskärneutveckling där hon undersökte hur relationen mellan centrum och periferi i staden hanteras inom nutida planeringspraktik. Julia deltar även i undervisningen i stadsbyggnad och samhällsplanering, med särskilt fokus på maktfrågor och normkritiska perspektiv.

Sidansvarig Publicerad: on 29 jun 2022.