Jovan Pankovski

Servicechef och husansvarig/vaktmästare, Matematiska vetenskaper

Mina huvudsakliga arbetsuppgifter:
- Ansvarig för den fysiska arbetsmiljön på institutionen, brandskyddansvarig, systematiskt brandskyddsarbete-SBA, rondering, incidentrapportering, ombyggnad och kontakter med hyresvärd och lokalvård
- Inpasseringssystem, larm och säkerhet
- Inköp kontorsmaterial, möbler, toner, teknisk utrustning och kontakter med kaffeleverantör
- Rumsfördelning, skyltning och telekontaktperson
- Klassiska vaktmästararbetsuppgifter som postservice, lampbyte, kopiering/tryckning, felanmälan, felavhjälpande underhållsarbete på teknisk utrustning, omflyttning, ommöblering, påfyllning av papper i skrivarrum

Sidansvarig Publicerad: fr 10 mar 2017.