Jörgen Blennow

Tf Vicerektor för utbildning och livslångt lärande,
Docent, Avdelningschef för Elkraftteknik, Elektroteknik.

Jörgen Blennow är docent i högspänningsteknik. Hans forskning fokuserar på experimentella tekniker för studier av fenomen i högspända elektriska isolationssystem. Detta inkluderar mätning av partiella urladdningar, högfrekventa höga strömmar och dielektrisk respons i oljeimpregnerade papperssystem så väl som studier av elektriska träd i polyeten och strömskador i lager hos vindturbiner. För närvarande är han huvudhandledare för två doktorander och biträdande handledare för två. Han deltar också i arbetsgrupper inom CIGRÉ.
MTT035 High Voltage Engineering 7,5 hp,
MTT040 High Voltage Technology 7,5 hp,
EEK136 Miljö- och elteknik 7,5 hp,
MTTX04 Masterexamensarbete, 30 hp,
MTTX01 Examensarbete, 15 hp,
Doktorandkurser,
Uppdragsutbildning

Sidansvarig Publicerad: fr 30 sep 2022.