Jorge Fernández-Pendás

Doktor vid institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, avdelningen tillämpad kvantfysik

Jorge Fernández Pendás är en forskare som arbetar med modellering och optimal kontroll av supraledande kvantbitar. Hans intressen är breda och inkluderar många andra aspekter av teoretisk fysik, med särskilt fokus på deras beräkningssida. Några av hans tidigare arbeten handlade om kvantanomalier, kvanttransportfenomen och topologisk materia.

Jorge började som postdoktor vid Chalmers i december 2019, några veckor efter att han disputerat i teoretisk fysik vid Universidad Autónoma de Madrid. Han arbetar på avdelningen för tillämpad kvantfysik, vid institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, och han ingår också i teorigruppen för kvantdatorer inom Wallenberg Centre for Quantum Technology. Dessutom är han involverad i OpenSuperQ, det europeiska konsortiet för att bygga en öppen supraledande kvantdator.

Sidansvarig Publicerad: ti 17 maj 2022.