Jonas Sjöblom

Docent, Masterprogramansvarig för programmet Fordonsteknik

Mitt forskningsområde handlar om katalytisk avgasrening kopplat till förbränningsmotorer. Målet är att kunna koppla ihop dessa forskningsområden för att möjliggöra än miljövänligare fordon

Fokus är reaktorexperiment och reaktormodellering. Applikationsområden är dieselförbränning, partikelinfångning och katalytisk sotoxidation.

Huvudintresset är Försöksplanering, Multivariat dataanalys och parameterskattningsmetoder.
Forskningen genomförs i nära samarbete med båda kompetenscentra CERC (Combustion Engine Research Center) och KCK (Kompetenscentrum Katalys)
​Förbränningsmotorer (MTF240)

Publicerad: ti 04 dec 2018.