Jonas Ringsberg

Professor, proprefekt och avdelningschef för Marin teknik på Institutionen för Mekanik och maritima vetenskaper

Professor Jonas Ringsberg är proprefekt på institutionen för Mekanik och maritima vetenskaper och avdelningschef för avdelningen Marin teknik på Chalmers. Han är även gästprofessor vid Harbin Engineering University i Kina.

Professor Ringsberg undervisar studenter (blivande ingenjörer) med inriktning mot skeppsbyggnadsteknik och havsteknik (naval architecture and ocean engineering) i det internationella mastersprogrammet Mobility Engineering och profilen Marine Technology på Chalmers. Han undervisar i kurserna nedan som berör konstruktionsteknik, skeppsbyggnadsteknik, design av marina strukturer samt tillförlitlighetsanalys. Han handleder också kandidat- och examensarbeten inom dessa områden.


MMA169 – Konstruktionsteknik/Structural Engineering

MMS205 – Fartygskonstruktion/Naval Architecture

MMA151 – Marine Design Project

 

Han är aktiv i Chalmers Tracks-program som föreläsare i kursen Engineering Fluid-Structure Interaction: Technologies and Practices.

 

Examensarbeten: Läs mer om institutionens projektförslag på masternivå (engelska).

Professor Ringsberg handleder och är examinator för flera doktorander och är mentor för en grupp post docs. Huvudinriktningen på forskningen är inom forskningsområdena beräkningsmekanik med fokus på utmattning, materialmekanik och tillförlitlighetsanalys. Forskningen är bred och omfattar materialmekanik, utmattning (HCF, LCF, brottmekanik, fleraxlig utmattning, restspänningar och svetsar), finit elementmetod (olinjär, implicit och explicit), predikteringsmetoder för energieffektivisering av fartyg, vågenergiutvinning, vindassisterad framdrivning av fartyg, probabilistiska metoder och riskanalys, kompositmaterial, samt marina strukturer i arktisk miljö.

Forskningen bedrivs i huvudsak inom tillämpningsområdena kollision och grundstötning, lättviktskonstruktion, utmattning av marina strukturer, dynamisk respons, havsenergiutvinning, riskanalys och riskbedömning, marina strukturer i arktisk miljö, säkerhet, samt modellering och analys av fartygs energieffektivisering och transporteffektivitet. Professor Ringsbergs forskning är intressant för och har kopplingar till Chalmers styrkeområden Energi, Materialvetenskap och Transport.
Professor Ringsberg är medlem i ”Lighthouse Programkommitté”, ”Nordisk Sjösäkerhetskommitté”, ”The Steering Committee of Marstruct Virtual Institute” och i den exekutiva kommittén för ASMEs avdelning ”Ocean, Offshore and Arctic Engineering (OOAE)”. Han är medlem i ”The International Ship and Offshore Structures Committee (ISSC)” och har arbetat i flera av ISSCs tekniska kommittéer: Technical Committee III.2 (Fatigue and Fracture, medlem) under 2006 – 2012 och Technical Committee II.1 (Quasi-static Response, ordförande) under 2012 – 2018. Under perioden 2018 – 2022 var han medlem i Technical Committee III.1 (Ultimate Strength) och är nu ordförande i samma kommittee för perioden 2022 – 2025. Professor Ringsberg är medlem i ”The Society of Naval Architects and Marine Engineers (SNAME, Fellow)” och i ”The Royal Institution of Naval Architects (RINA, Fellow)”.

Professor Ringsberg är medlem i flera organisations- och vetenskapliga kommittéer till internationella konferenser som t ex ICSOS, MARSTRUCT, MARTECH, OMAE, RENEW och TRANSNAV. Han är biträdande redaktör i tidskriften ”Proc IMechE Part M: Journal of Engineering for the Maritime Environment”, medlem och aktiv i redaktörsgrupperna för tidskrifterna “Energies”, “Journal of Marine Science and Application”, “Marine Structures” samt “Ships and Offshore Structures”.

Sidansvarig Publicerad: må 19 sep 2022.