Jonas Lindqvist

Institutionsekonom för Mekanik och maritima vetenskaper

Jonas Lindqvist är ekonom och ansvarar för institutionens ekonomiadministration, resultatuppföljning och bokslutsarbete.

Publicerad: fr 05 maj 2017.