Mikael Johansson

Forskningsingenjör, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Mikael är forskningsingenjör och doktor på avdelningen för construction management på Chalmers. Hans forskningsintresse innefattar användandet av BIM (ByggnadsInformationsModeller) och IKT (Informations- och KommunikationsTeknik) inom samhällsbyggnadsområdet. Hans pågående doktorandstudier behandlar användandet av realtidsvisualisering och Virtual Reality (VR) som ett kommunikationsverktyg inom bygg- och samhällsplanering. Inom detta område fokuserar han specifikt på datahantering och utveckling av tekniker för realtidsvisualisering av stora och komplexa ByggnadsInformationsModeller.
​LBT042 - Computer aided design
LBT241 - Projektarbete produktion
LBT222 - Projektarbete, simulering och modellering i samhällsplanering

Sidansvarig Publicerad: ti 26 sep 2017.