John Holmberg

Professor, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, fysisk resursteori.

John Holmberg är professor i fysisk resursteori och han har även Sveriges första UNESCO-professur i lärande för hållbar utveckling. Han är ledamot i styrelsen för Swentec, Sveriges Miljöteknikråd, ledamot av UNESCOs expertpanel för FNs årtionde för utbildning för hållbar utveckling, medlem i redaktionsrådet för International Journal of Industrial Ecology sedan samt ledamot av Europeiska kommissionens expertgrupp för miljöinnovationer i EU.

John Holmbergs huvudsakliga forskningsintressen är hållbar konsumtion, energieffektivitet, industriell ekologi, back-casting, principer och indikatorer för hållbarhet och utbildning för hållbar utveckling (ESD).
För att se vilka projekt John deltar i, besök Chalmers forskningsdatabas. 

Publicerad: fr 22 jul 2011. Ändrad: on 17 maj 2017