Henrik Molker

Industridoktorand på avdelningen för Material- och beräkningsmekanik, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Industridoktorand på Volvo Personvagnar med forskningsfokus mot Effektiv dimensioneringsmetodik för kompositer (CFRP) för fordonsapplikationer med numeriska simuleringar.

Forskningen är finansierad av Vetenskapsrådet och är ett sammarbete mellan Volvo personvagnar, Chalmers och Sicomp.

Jag har tidigare arbetet med beräkningar i olika former. Allt från konsult till teknisk säljare av beräknings-och simuleringsverktyg.

Publicerad: on 09 aug 2017.