Johan Bondesson

Doktorand

Johan Bondesson är doktorand på forskarskolan Solid- och Strukturmekanik och del av avdelningen för Dynamik på institutionen Mekanik och Maritima vetenskaper. Hans forskning bedrivs inom området biomekanik med fokus på dynamisk beskrivning av implantat, så kallade stentar, samt blodkärl och deras interaktion. Målsättningen är, att genom modellering, ge kirurger bättre insikt i hur de sjuka kärlen beter sig, samt att ge implantattillverkare bättre randvärden för design och testning av implantat. Forskningen sker i samarbete med VIBE-labbet vid Stanfords Universitetssjukhus i Kalifornien.

Publicerad: ti 02 apr 2019.