Johannes Quist

Forskare på avdelningen för Produktutveckling, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Johannes forskning är inriktad mot att skapa en virtuell utvecklingsplattform för maskiner och utrustning inom bergmaterialhantering. För detta används i huvudsak beräkningsmetoden diskret element metod (DEM). Speciellt krossmaskiner och kvarnar modelleras och studeras i detalj. Målet är dels att förstå och kunna optimera dagens maskiner men även möjligöra användandet av virtuella prototyper av framtida maskiner i tidiga utvecklingsskeden.

Ett stort intresse finns även för produktutveckling och design med fokus på hur metoder och verktyg kan användas i en värdefokuserad kreativ konstruktions- och utvecklingsprocess.
​PPU190 – Engineering Design & Optimization
PPU175 – Integrerad Konstruktion och Tillverkning
PPU210 – Maskinelement

Sidansvarig Publicerad: on 23 feb 2022.