Johan Tivander

Forskningsingenjör, Teknikens ekonomi och organisation

Johan Tivander har arbetat med miljösystemanalys på Chalmers sedan 2001. Hans fokus ligger inom området miljöinformatik, dvs. begreppsmodellering, datahantering och implementering av lösningar för kommunikation av miljöinformation från rådata till beslutsfattande. Johan har även forskat i området livscykelanalys (LCA) och administrerar Chalmers CPM LCA database.
BOM195 - Byggnadsmaterial
BOM205 - Byggnaders funktioner och utformning
​ENM015 - Technical change and the environment
ENM165 - Miljö- och resursanalys för hållbar samhällsbyggnad
VTM081 – Life cycle assessment

Sidansvarig Publicerad: to 20 sep 2018.