Johan Tivander

Forskningsingenjör, Teknikens ekonomi och organisation

Johan Tivander har arbetat med miljösystemanalys på Chalmers sedan 2001. Hans fokus ligger inom området miljöinformatik, dvs. begreppsmodellering, datahantering och implementering av lösningar för kommunikation av miljöinformation från rådata till beslutsfattande. Johan har även forskat i området livscykelanalys (LCA) och administrerar Chalmers CPM LCA database.
​ENM015 - Technical change and the environment
VMI041 - Miljö- och resursanalys för hållbar utveckling
VTM081 – Life cycle assessment

Publicerad: må 18 jun 2012. Ändrad: ti 16 maj 2017