Johan Lööf

Forskare på avdelningen för Produktutveckling, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Johan Lööf är anställd som forskare på institutionen Produkt- och produktionsutveckling. Han tillhör forskargruppen Robust konstruktion och variationssimulering vilken fokuserar på att minimera effekter av geometrisk variation. Specifika forskningsområden som han fokuserar på är optimering av referenspunkters placering, toleransallokering och visualisering av variation. Forskningen utförs i nära samarbete med industrin speciellt flyg, bil och robotindustrin.

Sidansvarig Publicerad: fr 09 jun 2017.