Johan Larsbrink

Docent,
Biologi och Bioteknik, Industriell Bioteknik

Johan Larsbrink arbetar som Docent på avdelningen för Industriell Bioteknik, som han blev en del av 2015. Innan dess doktorerade han på KTH med disputation 2013, och genomförde sedan postdoktorstudier på Norges Miljö- och Biovetenskapliga Universitet. Han är medlem i Wallenberg Wood Science Center , ett nationellt forskningscenter som syftar till att ta fram nya material från trä. 2021 blev han utsedd till ledamot i Sveriges Unga Akademi .

Hans forskning handlar främst om en bättre förståelse av mikrobiell nedbrytning av komplexa kolhydrater, särskilt de som bygger upp växtbiomassa. Inom hans forskargrupp är ett huvudtema att finna nya enzymer och/eller enzymaktiviteter, särskilt hos kolhydrat-aktiva enzymer. Utöver detta utförs även strukturbiologi (röntgenkristallografi) för att lösa 3D-strukturer av nya proteiner samt genetiska modifikationer av bakterier för förbättrad omvandling av växtbiomassa till användbara molekyler. Gruppens aktiviteter omfattar både ren grundforskning och mer tillämpade projekt, där enzymer används för framställning av nya material, bränslen och andra produkter.

Johan tilldelades 2019 priset Årets Forskarhandledare av Chalmers Doktorandsektion.

Forskningen i hans grupp har finansierats av anslag från flera källor, inklusive Vetenskapsrådet, Energimyndigheten, Formas, och Novo Nordisk Fonden.
Doktorandnivå
Föreläsare, Industrial Biotechnology for Lignocellulose Based Processes (5 HP)

Kandidatnivå
Föreläsare, Molekylär Bioteknik, KMB056 (13.5 HEC)

Tekniskt basår
Föreläsare, Projektkurs i kemi, KBT185 (4,5 förutbildningspoäng)
Postdoktorer Doktorander
MSc student
-

Alumner
Daniel Krska (doktorand 2017-2021),  Cathleen Kmezik (doktorand 2017-2021), Marcel Taillefer (postdok 2016-2020), Leona Carla Cesar (masterstudent 2020), Tomke Meents (masterstudent 2019), Andrea Seveso (masterstudent 2017)

Sidansvarig Publicerad: to 12 maj 2022.