Johan Isaksson

Doktorand, Energi och miljö

Johan Isaksson började på avdelningen i mars 2010 och arbetar med projektet “Process integration and energy system studies for different 'development paths' for pre-treatment and gasification of biomass", som är en del i Chalmers Energiinitiativ. Huvudfokus i doktorandprojektet är att undersöka möjligheter för integration av olika nya bioraffinaderikoncept. Detta kommer öppna för möjligheter till energibesparing och integration mellan enskilda komponenter och mellan basprocessen (t.ex. ett pappersbruk) och bioraffinaderiprocessen.

Sidansvarig Publicerad: må 21 dec 2015.