Johan Anderson

Adjungerad Docent, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, astronomi och plasmafysik, enheten plasmafysik och fusionsenergi.

Johans forskning syftar till att förstå och modellera turbulent transport av partiklar och energi i plasma, vilket är relevant för fusion. Denna forskning har varit inriktad på generering av storskaliga plasmamoder som zonal flows och statistiska metoder.

Publicerad: on 08 jan 2020.