Johan Ahlström

Biträdande professor på avdelningen för Konstruktionsmaterial, Institutionen för industri- och materialvetenskap

​Johans forskning och undervisning behandlar metallers egenskaper under framställningsprocessen och i färdiga produkter. Forskningen syftar till att skapa kunskap för ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbara lösningar för tillämpningar inom transport och tillverkningsindustrin.
​MTT100 – Mechanical Performance of Engineering Materials – Föreläsare och Examinator
MTT047 – Metal Forming & Joining – Föreläsare och Examinator​
MMF092 – Maskinkonstruktion – Föreläsningar om materialval
PPU190 – Engineering Design Optimization – Föreläsning om utmattning och åldrande
MTT031, LMU234 – Tillverkningsteknik – Föreläsningar om fogning
Johan Ahlström forskar om metallers egenskaper både under framställning och i färdiga produkter. Experimentella studier av hur deformationsbeteendet påverkas av mikrostruktur, temperatur och töjningshastighet kombinerat med beräkningar ger möjlighet att förstå mekanismer och förutse egenskaper i en viss miljö. Johan är också intresserad av angränsande områden som t ex fasomvandlingar, utmattning, restspänningar och spricktillväxt. Forskningen kan t ex syfta till att minska tillverkningskostnad eller reducera bränsleförbrukning i förbränningsmotorer, eller förbättra tillförlitlighet och säkerhet för järnvägssystem.

Publicerad: ti 28 maj 2019.