Jessica Lindholm

Bibliotekarie och CLS viceprefekt nyttiggörande

Jessica arbetar med frågor relaterade till open access och vetenskaplig kommunikation, samt utveckling och underhåll av Chalmers forskningsportal, research.chalmers.se. Specialintresserad av user experience, agilt förhållningssätt, metadata, samt öppen tillgång till vetenskaplig output.
Jessica är viceprefekt nyttiggörande vid institutionen för Vetenskapens kommunikation och lärande.

Sidansvarig Publicerad: ti 15 feb 2022.