Jerker Mårtensson

Biträdande professor, Organisk kemi

Avdelningschef, ställföreträdande centrumföreståndare för SkinResQU, lärare och forskare i organisk kemi

Jerker Mårtenssons intresseområden är organisk syntes, sambandet mellan molekylers struktur och dess egenskaper samt vad som händer med organiska molekyler i exciterat tillstånd. Han driver projekt inriktade mot syntes av naturprodukter och designade molekyler vilka studeras med avseende på dess egenskaper i exciterat tillstånd. Målen för projekten är att förstå varför solskyddsmedel kan vara allergiframkallande, om möjligt ta fram riktlinjer för hur säkrare solskyddsmedel skall utformas samt att utveckla nya färgämnen för solceller med förbättrad effektivitet tack vare singlettfission. Jerker driver också ett pedagogiskt projekt med syfte att förbättra undervisningen kring kemisk bindning.
​Undervisar på ett flertal kurser. Från den första grundläggande kemikursen under första året på kandidatprogrammen med kemiinriktning till doktorandkurs i avancerad organisk syntes.
För mer information se http://www.skin.org.gu.se/

Sidansvarig Publicerad: to 21 apr 2016.