Ata Jafarzadeh

Doktorand

Ata är doktorand vid avdelningen för dynamik på institutionen för mekanik och maritima vetenskaper sedan 2019. Målet med projektet är att spridning av elastiska vågor i anisotropa material. Detta används i många tekniska sammanhang, t ex inom materialkarakterisering och oförstörande provning (ofp), medicinsk ultraljud. För att lösa uppgiften använder sig Ata av metoder inom kontinuum mekanik, vågutbredning och analytisk lösning av partiella differentialekvationer.

Publicerad: ti 16 apr 2019.