Janneke van der Leer

Doktorand, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Janneke kommer att genomföra sina doktorandstudier inom ett nyligen beviljat 4-årigt projekt med titeln ”Socio-teknisk ekologi: Energisystem i urbana områden med hög hållbarhetsprofil”. Projektet finansieras av Energimyndigheten och Forskarskolan Energisystem. Det tvärvetenskapliga projektet är ett samarbete mellan Chalmers, Lunds Universitet och Linköping Universitet och ytterligare två doktorander har rekryterats till Lund respektive Linköping. Paula Femenías är projektledare och huvudhandledare på Chalmers och kommer att få stöd av Kaj Granath som bi-handledare. Projektpartner är Kerstin Sernhed, universitetslektor vid Energihushållning, Institutionen för Energivetenskaper, Lunds Universitet och Wiktoria Glad, universitetslektor vid Tema Teknik och social förädnring, Institutionen för Tema Linköpings Universitet.

Janneke har en masterexamen i stadsbyggnad från arkitektskolan vid Delft’s tekniska högskola från 2016, där hon senare varit anställd och därefter gästlärare. Under 2015 var hon utbytesstudent inom mastern på Chalmers arkitekturskola. De två senaste åren har Janneke arbetat som konsult inom hållbarhet och cirkularitet på Sweco i Nederländerna.

Sidansvarig Publicerad: on 28 apr 2021.