Jan Lenning

Industridoktorand, Teknikens ekonomi och organisation

Jan Lenning är industridoktorand vid avdelningen Service Management and Logistics. Jan har tidigare, under många år, arbetat på SONY Mobile Communications med ett ansvar för de externa revisionerna av företagets kvalitets- och miljöledningssystem enligt ISO 9001 och ISO 14001. I Jans arbetsuppgifter ingick också att genomföra interna revisioner samt driva olika förbättringsprojekt i ovan nämnda områden.

Sedan 2009 är Jan internationellt registrerad som s.k. Lead Auditor via IRCA. Jan var under 2016 - 2018 ordförande i den svenska arbetsgruppen som handhar den vägledande standarden för revision av ledningssystem och var utsedd som svensk expert i det internationella arbetet med densamma.

Målet med Jans forskning är att utveckla revisioner till att bli ett verktyg som inte bara används till att granska kravuppfyllnad till en eller flera standarder såsom ISO 9001, utan även för att identifiera affärsrelevanta förbättringar. Resultatet av denna forskning är intressant för revisorer som reviderar olika ledningssystem, ansvariga för ledningssystem och revisionsprogram men även utbildningsorganisationer.
Undervisar i två mastersprogram kurser;
Quality & Operations management (TEK 145)
Kvalitetsutveckling (IEK312)

Publicerad: ti 07 maj 2019.