Jan Gundelach

Doktorand, Matematiska vetenskaper

Mina forskningsintressen inkluderar icke-kommutativ geometri, (operator)algebror och stokastiska processer.

Jag avslutade mina masterstudier vid universitetet i Göttingen med avhandlingen ”Leavitt path algebras as Cohn localisations and their Hochschild homology” under handledning av Ralf Meyer år 2021.

Sidansvarig Publicerad: må 20 jun 2022.