Jan Skoog

Tekniklektor

Jan Skoog är sjökapten och har efter tio år till sjöss erfarenhet från klarering, Sjöfartsinspektionen (behörigheter, bemanning), skadereglering (Göteborgs hamn) och som lossningsledare och surveyor, främst inom oljeindustrin. Jan ger lektioner inom tank för sjökaptener och sjöingenjörer, samt i stabilitet och farligt gods för sjökaptener och fartygsoperatörer.

Publicerad: on 15 feb 2017.