Jan Bröchner

Professor emeritus, Teknikens ekonomi och organisation

Professor emeritus i byggandets organisering, särskilt fastighetsförvaltning.

Jan Bröchner studerar byggande främst som en tjänsteverksamhet och analyserar innovationer och produktivitetseffekter. Relationer mellan företag och upphandling är viktiga aspekter. Han är medlem av redaktionskommittéerna för ett antal internationella tidskrifter.​

Institutionens profilområde: Innovation & Entreprenörskap

Sidansvarig Publicerad: on 06 apr 2022.