Jaime Sanchez Sanchez

Postdoktor på avdelningen för Material och tillverkning, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Jaime S. Sanchez fokuserar sin forskning på syntes och karaktärisering av nya grafenbaserade material och liknande 2-dimensionella material med metalloxider för användning i elektrokemisk energilagring.

Målet är att kombinera forskningsinitiativ med framtida applikationsrelevans för industrin för att skala upp lösningar med 2D-kompositer till framtida användning. Med det syftet är Jaime också intresserad av fysisk-kemiska tekniker för att undersöka ytmorfologi, kemisk sammansättning, strukturella och strukturella egenskaper samt elektrokemiska egenskaper hos de syntetiserade materialen.

Deltar i följande projekt:
2D-kompositforskning vid Chalmers; Grafene flaggskepp
Tre viktigaste publikationer:

J. S. Sanchez, A. Pendashteh*, J. Palma, M. Anderson, R. Marcilla, Insights into Charge Storage and Electroactivation of Mixed Metal Sulfides in Alkaline Media: NiCoMn Ternary Metal Sulfide Nano-needles Forming Core-Shell Structures for Hybrid Energy Storage, J. Mater. Chem. A, 2019,7, 20414-20424  doi: 10.1039/C9TA04322E

J.S. Sanchez, A. Pendashteh*, J. Palma, M. Anderson, R. Marcilla*, Porous  NiCoMn Ternary Metal Oxide/Graphene Nanocomposites for High Performance Hybrid Energy Storage Devices, Electrochimica Acta, 2018, 279, 44-56. doi: 10.1016/j.electacta.2018.05.072

J.S. Sanchez, A. Pendashteh*, J. Palma, M. Anderson, R. Marcilla*, Anchored Fe3O4 Nanoparticles on rGO Nanosheets as High-Power Negative Electrodes for Aqueous Batteries, ChemElectroChem, 2017, 4, 1295–1305. doi: 10.1002/celc.201700048

​​

Publicerad: fr 04 okt 2019.