Ivar Gustafsson

Docent emeritus, Matematiska vetenskaper

Jag har arbetat som docent vid avdelningen för Beräkningsmatematik inom Matematiska vetenskaper. Mitt forskningsområde är iterativa metoder för stora glesa ekvationssystem, förkonditionering och parallella beräkningar. Min undervisning ligger främst inom linjär algebra, numerisk analys och numerisk linjär algebra.
​Linjär algebra och numerisk analys för F, Numerical Linear Algebra för ENM, Large and Sparse Linear Systems för ENM
​Automation, Chalmers (Bengt Lennartsson)
Volvo (Sven Ahlinder)
Chalmers styrkeområden Transport och Samhällsbyggnad

Sidansvarig Publicerad: to 12 okt 2017.