Simon Isaksson

Forskare, biologisk fysik, institutionen för fysik

Simon Isaksson påbörjade sitt doktorerande på Teknisk Ytkemi i september 2013. Projektet är en del i M.A. Research med docent Martin Andersson (Teknisk Ytkemi, Chalmers) som huvudhandledare samt professor Fredrik Höök (Biologisk Fysik, Chalmers) som biträdande handledare.

Projektet som löper över 4 år syftar till att utveckla en metod för energieffektiv och selektiv vattenrening genom att använda ett biomimetiskt tankesätt, alltså att försöka härma naturen. I detta projekt agerar cellmembranet modell. Genom att lägga ett lipidbilager innehållandes rekonstituerade aquaporiner (vattentransporterande transmembrana proteiner) på en mesoporös yta skapas ett konstgjort cellmembran med hög selektivitet för och genomsläpplighet av vatten.

Målet med detta projekt är att uppnå en process där avsaltning av vatten kan utföras till en lägre energiåtgång än vad som är möjligt i dagens läge. Cellmembranet är naturligt ogenomträngligt för många substanser och genom att efterlikna dess uppbyggnad kan vattnet renas även från miljö- och hälsovådliga ämnen som till exempel läkemedelsrester och hormonliknande substanser.
Surface chemistry (KTK095), Laborationshandledare

Sidansvarig Publicerad: sö 12 maj 2019.