Isabel Ordonez Pizarro

Forskare på avdelningen för Design & Human Factors, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Isabel är en chilensk industridesigner som kom till Sverige för att gå ett mastersprogram i hållbarhet, och det slutade med att hon stannade längre än så. Isabel disputerade i februari 2017 med forskningsfokus på att stänga materialloopen i samhället, vilket kan ske genom förbättring av kommunal avfallshantering genom användning av design och delaktighet. Hon är intresserad av hållbar produktutveckling och är medlem i GMV (Gothenburg Environmental Science center).
​Handleder examensarbeten

Publicerad: on 26 sep 2012. Ändrad: on 07 jun 2017